Google zapłaci 50 mln euro kary

Google będzie musiało zapłacić 50 mln euro za nieprzestrzeganie rozporządzeń RODO. Tę ogromną karę nałożyła CNIL – francuska komisja ds. informatyki i wolności zarzucając technologicznemu gigantowi brak przejrzystości w wykorzystaniu danych. To jak do tej pory najwyższa kara nałożona za nieprzestrzeganie RODO od czasu wejścia w życie unijnych przepisów. Przypomnijmy, że najwyższa kara pieniężna przewidziana przez rozporządzenie to 20 milionów euro lub maksymalnie 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.