Pierwszy w Polsce Sąd Arbitrażowy Online

Uruchomiono pierwszy polski Sąd Arbitrażowy Online OAC (Online Arbitration Court). Ma on rozstrzygać w sprawach gospodarczych i cywilnych, w których prawo zezwala na zawarcie ugody. Postępowanie od początku do końca jest prowadzone elektronicznie, a zapadający wyrok jest prawnie wiążący. W założeniu Sąd ma rozstrzygać sprawy w ciągu 3-5 tygodni. Warto dodać, że Sąd Arbitrażowy Online OAC jest sądem o zasięgu międzynarodowym, co oznacza, że za jego pośrednictwem można rozstrzygać również spory transgraniczne.