Reforma kodeksu karnego

Bezwzględne dożywocie, nowe typy przestępstw, a przede wszystkim surowsze kary to tylko niektóre ze zmian w przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekcie reformy kodeksu karnego. Projekt zakłada wprowadzenie bezwzględnego dożywocia bez możliwości warunkowego zwolnienia, wydłużenie do 35 lat okresu, po którym skazani na „zwykłe” dożycie będą mogli ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Proponowane zmiany zakładają likwidację osobnej kary 25 lat więzienia i wprowadzenie elastycznego wymiaru kar. Pojawiają się również nowe typy przestępstw m.in. przygotowanie do zabójstwa i przyjęcie zlecenia na nie oraz kradzież zuchwała. Novum jest także kara za uporczywe nękanie w celu zwrotu wierzytelności, aż do 5 lat więzienia. Zdaniem Ministerstwa „kary muszą być na tyle surowe, by skutecznie odstraszały przed popełnianiem przestępstw. Muszą być jednocześnie na tyle elastyczne, aby sądy miały możliwość orzekania wyroków adekwatnych do winy”.