Surowe kary za wypalanie traw oraz robienie ognisk

W rozpoczynającym się sezonie wiosennym coraz więcej osób podejmować będzie aktywności wokół domu i w ogrodzie, w tym przede wszystkim zabierając się za tzw. wiosenne porządki czy rekreacyjnie robiąc ogniska. Bardzo często właściciele działek w swoim ogródku kosząc trawę, ścinając gałęzie czy liście, decydują się następnie na ich zutylizowanie poprzez spalenie. Należy jednak przypomnieć, że samodzielne wypalanie traw oraz palenie suchych bioodpadów może być bardzo niebezpieczne nie tylko dla środowiska naturalnego, powodując w nim nieodwracalne i niekorzystne zmiany, ale także dla zdrowia i życia ludzkiego. Strażacy odnotowują w sezonie wiosenno-letnim coraz więcej przypadków pożarów wywołanych spalaniem traw przez osoby prywatne, które niekiedy kończą się nawet śmiercią czy bardzo groźnymi dla człowieka poparzeniami. Dlatego też ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie surowych kar. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody za wypalanie traw grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Co więcej, w sytuacji, w której podpalenie trawy spowoduje pożar, który sprowadzi zagrożenie utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, to zgodnie z przepisami kodeksu karnego, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Warto także wspomnieć, że osobie podpalającej trawy grozi także cofnięcie dopłat wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o ile oczywiście z takich dopłat korzysta. Należy także pamiętać, że choć zrobienie ogniska na własnej działce nie jest zabronione, to również może spowodować nałożenie surowych kar, jeśli nie spełnione zostaną wszystkie przewidziane w prawie wymogi. Po pierwsze, najważniejsze jest to, z czego przygotowane zostanie ognisko. Dozwolone jest m.in. zrobienie ogniska z drewna opałowego czy kominkowego. W ognisku nie wolno palić śmieci. Najważniejsze, aby generowało ono jak najmniej uciążliwego dla otoczenia dymu. Właściciel nieruchomości, na której terenie chce rozpalić ognisko powinien zachować min. 4 metry odległości od granicy działki sąsiedniej, zachować min. 10 metrów odległości od miejsca, gdzie znajdują się stogi oraz palne płody rolne oraz zachować min. 100 metrów odległości od granicy lasu. Ponadto, ognisko powinno być rozpalone w miejscu, w którym nie jest możliwe zapalenie się materiałów palnych. Ognisko nie może powodować także nadmiernej ilości dymu i uciążliwego zapachu. W innym wypadku dym pochodzący z ogniska może zostać uznany za niedopuszczalną na podstawie przepisów kodeksu cywilnego immisję. Ogniska nie wolno rozpalać także zbyt blisko drogi publicznej tak, aby dym nie ograniczał w żaden sposób widoczności kierowcom i innym uczestnikom ruchu drogowego. W przypadku nieprzestrzegania wyżej omówionych wytycznych, na osobę rozpalającą ognisko może zostać nałożony mandat w wysokości do 500 złotych.