W trosce o bezpieczeństwo

Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o „odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”. Przewiduje ona pociągniecie do odpowiedzialności karnej te firmy, które w sposób świadomy oszukują klientów celowo wprowadzając w błąd oferując np. wszelkiego rodzaju uzdrawiające preparaty czy usługi telekomunikacyjne podszywając się pod nieistniejące spółki. Przygotowany przez Ministerstwo projekt ustawy jest zgodny z zaleceniami grupy G20 i Rady Europy i zakłada, że do wytoczenia sprawy np. nieuczciwej spółce wystarczy prokuratorskie ustalenie, że doszło w niej do popełnienia przestępstwa. Nie będzie już wymogu wcześniejszego prawomocnego skazania przedstawiciela spółki, która złamała prawo, co w przeszłości często blokowało egzekwowanie prawa.