Ważne zmiany w Prawie Pocztowym

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował o wprowadzeniu istotnych zmian do Prawa Pocztowego w zakresie listów poleconych i przesyłek kurierskich, których doręczanie przez Pocztę Polską w związku z epidemią koronawirusa będzie odbywać się na nowych zasadach.

W następstwie tych zmian w stanach nadzwyczajnych, w przypadku wystąpienia stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku, jak było to uregulowane do tej pory. Zawieszony został także obowiązek uzyskania przez doręczyciela pokwitowania odbioru takiej przesyłki.

Zmiany nie dotyczą jednak przesyłek, których nadawcami są sądy, prokuratury, inne organy ścigania oraz komornicy sądowi.

Poczta Polska informuje z kolei o wprowadzeniu specjalnych procedur wobec osób, które zostały objęte kwarantanną. Przesyłki dla takich adresatów będą przechowywane w placówkach pocztowych do czasu zakończenia ich przymusowej izolacji. Wyjątkiem są przekazy pieniężne, które przedstawiciele Poczty Polskiej będą doręczać także pod adresy objęte kwarantanną.

Operator wprowadził także szczególne procedury w przypadku wypłat rent i emerytur dla osób objętych kwarantanną. Świadczenia pieniężne będą komisyjnie przygotowane do wypłaty w placówce pocztowej i wkładane do tzw. bezpiecznych kopert, które następnie będą doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.