Zmiany w prawie spółek handlowych

Ponad 50 uproszczeń w prawie spółek handlowych pojawia się w podpisanej właśnie przez Prezydenta znowelizowanej ustawie KSH. Zmiany dotyczą m.in. możliwości zdalnego podejmowania uchwał przez wspólników oraz procedury wygaśnięcia mandatu członka zarządu w skutek rezygnacji. W ramach ustaleń z Ministerstwem Sprawiedliwości zmieniony zostanie także art. 39 Kodeksu Cywilnego odnoszący się do skutków prawnych czynności dokonanych bez umocowania. W związku z tym, jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie będzie posiadać umocowania albo przekroczy jego zakres, to ważność umowy zależeć będzie od jej potwierdzenia przez osobę prawną, za którą czynność została dokonana. Zmiany wejdą w życie w marcu 2019 r.