Dziedziczenie składek z ZUS

Sporządzając testament skupiamy się zwykle na nieruchomościach i cennych ruchomościach, jednakże mało kto wie, że do masy spadkowej można wliczyć również składki emerytalne które zgromadziliśmy w ZUSie. Środki, które posiadamy na subkoncie jako osoby ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, podlegają podziałowi i wypłacie w razie m.in. śmierci ubezpieczonego. Środki te stanowią 4,38% naszej comiesięcznej pensji, gdy podlegamy pod OFE oraz aż 7,3%, gdy nie jesteśmy ubezpieczeni w OFE. Tym samym w momencie naszej śmierci, środki które uzbieraliśmy na subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu ustawowemu i trafią na subkonta naszych ustawowych bliskich. Warto również pamiętać, że środkami tymi można swobodnie rozporządzić w testamencie, więc możemy przepisać je na dowolną osobę. Należy też wiedzieć, że środki z subkonta ZUS na podstawie art. 31 § 2 pkt. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków, którzy nie zawarli umowy o rozdzielności finansowej. Z tego też powodu środki te podlegają podziałowi w momencie rozwodu, a w razie śmierci jednego ze współmałżonków, drugi automatycznie uzyskuje połowę zgromadzonych przez niego środków na subkoncie ZUS. Dzieje się tak nawet w przypadku przepisania owych środków w testamencie na osobę trzecią. Co więcej, środki te mogą podlegać również prawu do zachowku, więc w powyższej sytuacji wdowa/wdowiec, może wystąpić o zachowek nawet ze środków z subkonta ZUS.

Ponadto, w przypadku śmierci osoby i dla której ZUS prowadził subkonto, ZUS informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie zmarłej osoby o tym, że mogą one złożyć wniosek o wypłatę, mimo że przepisy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku. W przypadku wypłaty odziedziczonych środków z subkonta ZUS, będą one podlegały pod 19% podatek dochodowy.