Egzekucja alimentów w 2019 roku

W roku 2019 możemy spodziewać się usprawnienia egzekucji alimentów. ZUS będzie szybciej przekazywać dane, a pracodawcy, którzy pomagają w uchylaniu się od płacenia alimentów przez ich pracowników zapłacą wyższe grzywny za nadużycia. Wynika to z ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432). Jej celem jest wzrost ściągalności świadczeń alimentacyjnych.