Grzybobranie – o czym pamiętać, aby uniknąć mandatu?

Pomimo, że już listopad, sezon na grzybobranie trwa w pełni. To zasługa w szczególności wysokich, jak na tę porę roku temperatur, oraz ogólnie sprzyjającej pogody. Większość społeczeństwa w Polsce uwielbia zbierać grzyby i robi to regularnie, jednak mimo to świadomość pewnych ograniczeń wynikających z przepisów prawa oraz kar, jakie mogą zostać nałożone na grzybiarzy w przypadku ich nieprzestrzegania, jest naprawdę niska. Przede wszystkim należy pamiętać, że wbrew pozorom, grzybów nie można zbierać z każdego miejsca. Tereny, na których grzybobranie jest zakazane, to obszary chronione (a zatem rezerwaty i parki narodowe), ostoje zwierzyny, tereny należące do wojska, uprawy do 4 metrów wysokości oraz powierzchnie doświadczalne, a także drzewostany nasienne. Dodatkowo, w niektórych lasach stanowiących własność Skarbu Państwa, mogą zostać nałożone także czasowe zakazy wstępu. Warto zatem przed udaniem się w takie miejsce, zasięgnąć aktualnej informacji co do możliwości korzystania z lasu i przebywania na jego terenie. Jeżeli bowiem osoba wbrew zakazowi zbiera grzyby w którymś z wyżej wskazanych miejsc, może zostać na nią nałożony mandat karny w wysokości do 500 zł. Mandat taki może nałożyć Policja, Straż Leśna oraz Straż Miejska. Co więcej, w Polsce występują pewne gatunki grzybów, które są specjalnie chronione, a ich zbieranie jest zawsze bezwzględnie zabronione. Istnieje kilkadziesiąt rodzajów grzybów pozostających pod ochroną, a wszystkie szczegółowo wymienione zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Warto o tym pamiętać, bowiem w przypadku zbierania grzybów znajdujących się pod ochroną prawa, może zostać na nas nałożona kara nawet do 5000 zł. Ponadto należy także pamiętać o tym, że grzyby muszą być zbierane w sposób poprawny, tj. bez niszczenia ściółki, runa leśnego oraz samych grzybów. Ich zniszczenie stanowi bowiem już wykroczenie określone w art. 163 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega karze grzywny albo karze nagany. W tym przypadku grzywna może wynieść aż 5000 zł.