Odszkodowanie za opóźniony bądź odwołany lot

W trwającym sezonie wakacyjnym znów wiele osób korzysta z usług linii lotniczych. Z uwagi jednak na obecną sytuację, tj. liczne strajki pracowników lotnisk w wielu krajach czy postcowidowe braki kadrowe, bardzo często dochodzi do znacznego opóźnienia bądź całkowitego odwołania lotu. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 roku (nr 261/2004) odwołany lot to nie tylko taki, który w ogóle się nie rozpoczął, ale również lot przekierowany na inne lotnisko oraz taki, który co prawda wystartował, jednak z uwagi na pewne okoliczności zawrócił do miejsca wylotu. W takiej sytuacji pasażerom przysługuje kilka praw, m.in. rezygnacja z podróży z wnioskiem o zwrot pełnej kwoty biletu bądź skorzystanie z lotu zastępczego, jeśli przewoźnik taki zapewni. Przede wszystkim jednak pasażerowi, którego lot został znacznie opóźniony bądź odwołany, na mocy w/w rozporządzenia przysługuje odszkodowanie. Pasażer będzie mógł się o nie starać, jeżeli lot zaczynał, kończył lub odbywał się na terytorium UE (jeśli przewoźnikiem była linia unijna). Jest jednak kilka sytuacji określonych omawianym rozporządzeniem, w których odszkodowanie nie będzie przysługiwało. Pasażer nie może starać się o jego uzyskanie, jeśli linia lotnicza poinformowała o odwołaniu lotu na 2 tygodnie przed planowanym wylotem bądź na 14 do 7 dni przed planowanym wylotem zaproponowała alternatywny lot, którego wylot jest planowany nie więcej niż 2 godziny wcześniej w stosunku do lotu pierwotnego, a lądowanie nastąpi z opóźnieniem nie większym niż 4 godziny od pierwotnie planowanego, a także jeżeli w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym wylotem linia lotnicza poinformowała o odwołaniu lotu i zaproponowała lot alternatywny, który odbędzie się nie więcej niż godzinę przed planowanym wcześniej czasem wylotu i dotrze do celu z maksymalnie dwugodzinnym opóźnieniem (w stosunku do planowanego pierwotnie). Podmiot, od którego należy dochodzić odszkodowanie różni się jednak w zależności od tego czy bilet został zakupiony bezpośrednio na stronie przewoźnika czy też jest w ramach tzw. imprezy turystycznej, a więc wyjazdu zorganizowanego, np. przez biuro podróży. Jeżeli lot odbywał się w ramach wycieczki zorganizowanej, w pierwszej kolejności należy udać się do organizatora. Organizator turystyki ponosi bowiem odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych. Jeżeli lot został wykupiony bezpośrednio u przewoźnika, należy zgłosić się do niego z żądaniem, które musi zawierać dane pasażera, opis lotu, którego ma dotyczyć odszkodowanie, kwotę odszkodowania wraz z uzasadnieniem oraz załączniki w postaci dokumentów potwierdzających rezerwację i odwołanie lotu. Dlatego też bardzo ważne jest zachowanie wszelkich dokumentów, które będą niezbędne przy dochodzeniu odszkodowania, takich jak np. bilet, karta pokładowa, potwierdzenie rezerwacji wycieczki. Jeżeli przewoźnik odmówi zapłaty odszkodowania, kolejnym krokiem pozostaje droga sądowa, która wiąże się z dodatkowymi kosztami. Należy jednak pamiętać, że żądanie odszkodowania jest ograniczone terminem. Zgodnie z polskimi przepisami, pasażer może dochodzić odszkodowania tylko w ciągu jednego roku od dnia, w którym nastąpiło odwołanie lotu. Dlatego też zachęcamy do zgłoszenia się po odszkodowanie bezpośrednio po odwołanym locie.