Stop lichwie!

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy antylichwiarskiej. Nowe przepisy kończą z dowolnością w ustalaniu dodatkowych opłat za zakupy na raty i w przypadku pożyczek konsumenckich. Regulują w sposób bardzo restrykcyjny limity dodatkowych opłat przy zaciąganiu pożyczek krótkoterminowych tzw. „chwilówek” oraz wyznaczają ścisłe limity w zakresie ustanawianych zabezpieczeń. Rozwiązania, które proponuje Ministerstwo mają przede wszystkim położyć kres wykorzystywaniu niewiedzy i naiwności klientów oraz skończyć z żerowaniem przez naciągaczy na biedzie i tragediach życiowych ludzi zmuszanych do zaciągania pożyczek o lichwiarskim oprocentowaniu. Projekt ustawy trafił do konsultacji.