Ubezwłasnowolnienie całkowite niezgodne z Konstytucją?

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar poddał w wątpliwość zapis ustawy kodeksu cywilnego dotyczącego ubezwłasnowolnienia całkowitego wskazując, że jest on niezgody z zasadami godności i wolności człowieka oraz poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w związku z czym powinien zostać uznany za niekonstytucyjny. Zwrócił także uwagę na występującą w zapisie ustawy przestarzałą terminologię jak: „choroba psychiczna” i „niedorozwój umysłowy”. Rzecznik przedstawił swoje stanowisko Trybunałowi Konstytucyjnemu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej wyżej wspomnianego przepisu.