Uznawanie dokumentów w aplikacji mObywatel

We współczesnych czasach każdy ma przy sobie telefon, dzięki któremu jest w stanie wykonać szereg czynności, które wcześniej wymagałyby dostępu do fizycznych dokumentów. Obecnie w części placówek uznawane są dokumenty elektroniczne, a poprzez niedawno podpisaną ustawę, ich liczba stale wzrasta. Ustawa o aplikacji mObywatel weszła w życie 9 czerwca 2023 roku, a wraz z nią ulepszona wersja aplikacji mObywatel 2.0. Głównym celem tej regulacji jest unormowanie funkcjonowania i  świadczenia usług w ramach tej aplikacji oraz wprowadzenie kilku zmian w dotychczasowych przepisach na jej temat. Regulacji podlegają warunki korzystania z dokumentów elektronicznych znajdujących się bezpośrednio w aplikacji. W ustawie określone są rodzaje instytucji, które owe elektroniczne dokumenty będą miały obowiązek respektować oraz rodzaje dokumentów, jakie użytkownicy będą mogli posiadać w formie elektronicznej. Są to m.in. mDowód, legitymacja uczniowska lub studencka, legitymacja osoby niepełnosprawnej, karta rowerowa, prawo jazdy czy dowód rejestracyjny. Warto jednak zaznaczyć, że mDowód i dowód osobisty to dwa różne dokumenty – mDowodem będzie można się posługiwać od 14 lipca i nie można się nim posługiwać w trzech określonych przypadkach tj. podczas składania wniosku o nowy dowód osobisty, podczas przekraczania granicy i w bankach. W tych placówkach będzie to możliwe od 1 września 2023 roku. W aplikacji mają również być dostępne dokumenty poświadczające o możliwości wykonywania danego zawodu – potwierdzenie prawa do wykonywania zawodów medycznych oraz służbowa legitymacja nauczyciela.