Codziennik prawny

Nasz codziennik to źródło najnowszych informacji prawnych. Zapraszamy do lektury.

Google zapłaci 50 mln euro kary

Google będzie musiało zapłacić 50 mln euro za nieprzestrzeganie rozporządzeń RODO. Tę ogromną karę nałożyła CNIL – francuska komisja ds. informatyki i wolności zarzucając technologicznemu gigantowi brak przejrzystości w wykorzystaniu danych. To jak do tej pory najwyższa kara nałożona za nieprzestrzeganie RODO od czasu wejścia w życie unijnych przepisów. Przypomnijmy, że najwyższa kara pieniężna przewidziana przez rozporządzenie to 20 milionów euro lub maksymalnie 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

Ubezwłasnowolnienie całkowite niezgodne z Konstytucją?

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar poddał w wątpliwość zapis ustawy kodeksu cywilnego dotyczącego ubezwłasnowolnienia całkowitego wskazując, że jest on niezgody z zasadami godności i wolności człowieka oraz poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w związku z czym powinien zostać uznany za niekonstytucyjny. Zwrócił także uwagę na występującą w zapisie ustawy przestarzałą terminologię jak: „choroba psychiczna” i „niedorozwój umysłowy”. Rzecznik przedstawił swoje stanowisko Trybunałowi Konstytucyjnemu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej wyżej wspomnianego przepisu.

Google wykasuje linki

Google musi usuwać na żądanie linki do stron naruszających czyjąś prywatność. Chodzi m.in. o takie, które informują o przekonaniach religijnych. Niestety dotyczy to europejskich wersji wyszukiwarek, co w praktyce oznacza, że w wersji amerykańskiej linki te wciąż będą mogły się wyświetlać.

RODO i cookies

Instytut Reutersa działający przy Uniwersytecie Oksfordzkim przygotował raport dot. RODO, z którego wynika, że po wejściu w życie rozporządzenia (25 maja 2018 r.) wzrosła liczba ciasteczek na polskich portalach internetowych. Badacze przeanalizowali siedem krajów, w których wprowadzono RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Badanie przeprowadzono dwukrotnie – miesiąc przed wejściem przepisów rozporządzenia w życie i miesiąc po ich wejściu.

Egzekucja alimentów w 2019 roku

W roku 2019 możemy spodziewać się usprawnienia egzekucji alimentów. ZUS będzie szybciej przekazywać dane, a pracodawcy, którzy pomagają w uchylaniu się od płacenia alimentów przez ich pracowników zapłacą wyższe grzywny za nadużycia. Wynika to z ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432). Jej celem jest wzrost ściągalności świadczeń alimentacyjnych.