Codziennik prawny

Nasz codziennik to źródło najnowszych informacji prawnych. Zapraszamy do lektury.

Ubezwłasnowolnienie całkowite niezgodne z Konstytucją?

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar poddał w wątpliwość zapis ustawy kodeksu cywilnego dotyczącego ubezwłasnowolnienia całkowitego wskazując, że jest on niezgody z zasadami godności i wolności człowieka oraz poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w związku z czym powinien zostać uznany za niekonstytucyjny. Zwrócił także uwagę na występującą w zapisie ustawy przestarzałą terminologię jak: „choroba psychiczna” i „niedorozwój umysłowy”. Rzecznik przedstawił swoje stanowisko Trybunałowi Konstytucyjnemu w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej wyżej wspomnianego przepisu.

Google wykasuje linki

Google musi usuwać na żądanie linki do stron naruszających czyjąś prywatność. Chodzi m.in. o takie, które informują o przekonaniach religijnych. Niestety dotyczy to europejskich wersji wyszukiwarek, co w praktyce oznacza, że w wersji amerykańskiej linki te wciąż będą mogły się wyświetlać.

RODO i cookies

Instytut Reutersa działający przy Uniwersytecie Oksfordzkim przygotował raport dot. RODO, z którego wynika, że po wejściu w życie rozporządzenia (25 maja 2018 r.) wzrosła liczba ciasteczek na polskich portalach internetowych. Badacze przeanalizowali siedem krajów, w których wprowadzono RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Badanie przeprowadzono dwukrotnie – miesiąc przed wejściem przepisów rozporządzenia w życie i miesiąc po ich wejściu.

Egzekucja alimentów w 2019 roku

W roku 2019 możemy spodziewać się usprawnienia egzekucji alimentów. ZUS będzie szybciej przekazywać dane, a pracodawcy, którzy pomagają w uchylaniu się od płacenia alimentów przez ich pracowników zapłacą wyższe grzywny za nadużycia. Wynika to z ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432). Jej celem jest wzrost ściągalności świadczeń alimentacyjnych.